“Si det som det er!” – voldsforebygging i ungdomsskolen

Ungdomsskolen har ord som grensesetting, respekt, menneskeverd, diskriminering, holdninger tobakk og rusmidler i kompetansemål i læreplanen. Men ordet vold finnes ikke – og for å forebygge vold må vi sette ord på hva det faktisk handler om. Holder du igjen noen med makt når de ønsker å gå er det fysisk vold. Trakasserende ord er psykisk vold. Å spre nakenbilder på nett av ekskjæresten sin er seksuell vold. Ungdom ønsker og trenger kunnskap om vold.

Vold gir store helseskader, og på ungdomstrinnet skal elevene diskutere hvordan helseskader kan forebygges. I et folkehelseperspektiv kommer man ikke utenom vold. Samfunnet trenger kunnskap om vold, og ungdom selv etterlyser dette. Forebygging av mange utfordringer i samfunnet skjer i skolen. Det er på høy tid at vold i hjemmet og vold i kjæresteforhold får minst like stor plass i undervisningen som andre typer konflikter som ikke skjer i ungdommens nærmiljø.

“Si det som det er!” er basert på danske “Sig det som det er!”. Materialet kan brukes i undervisningen i flere ulike fag da det er tilpasset kompetansemål blant annet i norsk, naturfag, samfunnsfag og media. Det passer også meget godt inn i skolens arbeid med psykisk helse.

http://megafonen.redbarnet.dk/Filmen-Den-perfekte-middag.aspx?ID=2079

Implementering i Norge gjennomføres av stiftelsen Alternativ til Vold i 2015 med støtte fra Egmont Fonden og Justis- og Beredskapsdepartementet.

Redd Barna og det danske selskapet Mica som utviklet materialet deltar også i gjennomføringen.

Alternativ til Vold er en privat ideell stiftelse som driver med behandling, kunnskapsformidling og forskning med fokus på vold i nære relasjoner. ATV startet i 1987 og har nå 17 kontor i fire nordiske land. Gjennom mange års terapeutisk og samfunnsrettet arbeid mot vold har ATV opparbeidet stor kunnskap om hvordan samfunnet søker å forebygge vold. ATV jobber aktivt for å bidra til å redusere vold på samfunnsmessig plan gjennom prosjektarbeid, kunnskapsformidling, kurs, konferanser og deltagelse i ulike offentlige utvalg.

Prosjektet “Si det som det er!” ledes av psykologspesialist Jannicke Stav ved Alternativ til Vold Stavanger. Kontaktinfo: jannicke@atv-stiftelsen.no eller tlf 4004 5432.

Leave a Reply

Your email address will not be published.