Fakta om vold

Vold mot barn

1 av 5 unge i Norge har blitt utsatt for fysisk vold fra en forelder i oppveksten.

Vold i parforhold

Vold mellom kjærester skjer oftest i aldersgruppen 16-25 år.

Vold i skolen

Grunnskolens læreplan ble endret i 2013 for at skolen skal undervise om vold i nære relasjoner.

Inntrykk

Synes filmen var bra. Det at man så at vold kan skje i alle hjem, ikke bare ”fattige” hjem, som jeg tror mange har fordommer mot.

Pål

Filmen var veldig sterk, men også veldig effektfull. Uten tvil en veldig positiv opplevelse – så langt noe så trist kan bli positivt.

Marion

Filmen var god fordi den også viste hvordan det er i hjemmet når den voldelige personen ikke er hjemme.

Max

Det er den typen film man kommer til å huske. Noen i samme situasjon kan gjerne se at det finnes en utvei og at det er en ond sirkel som må brytes.

Lise

kortfilmer

uten navn
uten navn
fosterhjem
VoldIHissen
onephotoaday
uten navn

Lenker

Prosjektpartnere

Alternativ til Vold står bak gjennomføringen av “Si det som det er!” i Norge i 2014-2016. ATV er en privat ideell stiftelse som jobber mot vold i nære relasjoner.

Redd Barna er en organisasjon som kjemper for barns rettigheter og for at barn skal leve et verdig liv. Redd Barna er en samarbeidspartner i Si det som det er!

Mica ApS er det danske produksjonsselskapet som utviklet “Sig det som det er!” i Danmark. De bidrar med erfaring og innspill ved gjennomføringen i Norge.

Justis- og Beredskapsdepartementet finansierer “Si det som det er!” som et tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Egmont Fonden finansierer prosjekt som bidrar til et godt liv for barn og unge. Finansiering fra Egmont gjør at “Si det som det er!” vil nå langt flere ungdom over hele landet.

Reidar og Gunnar Holsts legat gir støtte til tiltak rettet mot barn og unge. Midler fra legatet bidrar til trykking av materiale og skolebesøk.

Hjelp

Hvis du eller en venn av deg har opplevd vold: snakk med en voksen du stoler på! Dette kan være en forelder, lærer eller helsesøster. Mange skoler har en sosiallærer eller rådgiver det går an å snakke med. Utenfor skolen går det an å snakke med legen din eller oppsøke helsestasjonen. Hvis volden ikke skjer lenger vil det hjelpe å få snakket om vonde opplevelser, og alle disse personene kan enten snakke med deg selv eller hjelpe deg å finne andre steder som kan mye om vold. Du kan ringe Barneverntjenesten i kommunen, telefonnummer finner du på kommunens hjemmesider. Hvis du vil snakke med noen uten å si navnet ditt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Se også på ung.no.